(Her)ontwikkeling

De vastgoedwereld kan voor professionals al vaak een doolhof zijn, laat staan voor particulieren. Volkert Makelaardij is specialist in het begeleiden van een vastgoed-ontwikkeling op een kavel grond of herontwikkeling van uw bestaande opstal. Dat doen wij in overleg met een ontwikkelaar, architect, constructeur en stedenbouwkundig adviesbureau.

Wij fungeren dus als initiatiefnemer om een nieuwbouwproject te realiseren op de grond van een verkoper. De opbrengst van de verkoop van uw grond is dan doorgaans hoger dan bij een gewone verkoop. Door onze kennis van de ontwikkelingsmarkt, een uitgebreid rekenprogramma en knowhow van de handel en wandel bij provincies en gemeentes, kunnen we inmiddels bogen op een prachtige track-record.

Voorbeelden van onze initiatieven zijn Het Plankier te Purmerend, herontwikkeling Rabobank te Broek in Waterland, Zwanenpad te Watergang, De Trambaan te Broek in Waterland, De Bankier te Monnickendam, het Oude Gemeentehuis te Marken en de Fouragehaven te Landsmeer.

Wij werken op basis van no cure no pay.
Heeft u een kavel of object waarover u met ons van gedachten zou willen wisselen?